Energimærkning og rådgivning i Odense

E-consult tilbyder energimærkning til samme pris uanset hvor i landet opgaven befinder sig. Om det er i Odense eller i Århus. Ved en energimærkning af en bygning bliver det fastslået hvor det er muligt at opnå energibesparelser og derved sænke sit energiforbrug, dette kunne være på el, vand og varme.

E-consults energimærkning i Odense

E-consults kernekompetencer er energimærkning og tæthedsprøvning og firmaet har mange års erfaring med dette. Vi er ISO 9001:2008 certificeret efter energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning. Vores medarbejdere er kyndige konsulenter med en høj faglighed der hele tiden udvikler sig, dette sikre dig at de afdækker de områder hvor energibesparelserne vil være størst hos dig . Kunderne hos E-consult er både fra byggebranchen, kommuner og ejerforeninger, samt ejendomsadministrationsselskaber.