Energirådgivning i Århus med energimærkning og tæthedsprøvning

E-consult tilbyder energirådgivning i Århus og på landsplan. Vi arbejder ud fra et princip om at, prisen er den samme uanset hvor i landet, opgaven befinder sig. Vores kernekompetencer er energirådgivning og energioptimerende rådgivning af store og små bygninger. Ved en energimærkning af en bygning vil man opnå indsigt i hvor det er muligt at spare på energiforbruget, heriblandt på el, vand og varme og hvilke energimæssige forbedringer det kan svare sig at udføre.

E-consults energirådgivning i Århus

E-consult udfører energimærkning, tæthedsprøvning og bygningsundersøgelse i forbindelse med energirådgivning. Vores medarbejder udvikler løbende deres viden og har alle en høj faglighed inden for området. Kunderne hos E-consult er private såvel som offentlige og store, såvel som små. Derudover er E-consult certificeret efter ISO 9001:2008, hvilket er energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning.