house2

Energirådgivning med termografi i København:

E-consult udfører BlowerDoor / tæthedsprøvning af nye huse over hele landet. Vi har erfaring fra mange test for mange forskellige små og store typehusfirmaer. Der er krav til nye bygninger i Bygningsreglementet – bygherre har desuden mulighed for at stille skærpede krav til lufttæthed ved byggeri. Til brug for evt. fejlfinding anvendes termografikameraer, som synliggør evt. utætheder eller kuldebroer.

Energirådgivning og termografi hos E-consult i København.

E-consult er et ungt ingeniørhus med mange års erfaring. Vores kompetencer omhandler energimærkning -, rådgivning og tæthedsprøvning af store som små bygninger, heriblandt ved hjælp af termografi. De er certificeret efter ISO 9001:2008, som er Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning og har en medarbejderstab med en høj faglighed der hele tiden samler, opbygger og udveksler viden med hinanden. E-conslut arbejder i København og på landsplan, med et uafhængighedsprincip der betyder at vores priser er konkurrencedygtige uanset hvor i landet opgaven skal udføres.