Energimærkning af Bellahøj Skole: Nu er den gamle skole fra 1937 klar til fremtiden

Bellahøj Skole i København er i gang med at gennemgå en stor forvandling. Den gamle bevaringsværdige skole fra 1937 bliver renoveret og udbygget for 172 mio. kroner, så den opfylder de nyeste krav til både læring og miljø. E-consult har energimærket nybyggeriet.

Foto: KANT Arkitekter

Den bevaringsværdige Bellahøj Skole har fået en gennemgribende renovering. De eksisterende bygninger er blevet totalrenoveret, og der er bygget en ny udskoling til skolens ældste elever, som blandt andet rummer en multihal med vinduer fra gulv til loft.

NCC er entreprenør på opgaven for Københavns Kommune, mens KANT Arkitekter er totalrådgiver og arkitekt.

Den gamle skole var helt traditionelt delt op i mange mindre klasseværelser, men nu er rumfordelingen blevet gentænkt, så den passer til moderne undervisning, hvor samarbejde og aktiviteter udenfor klasselokalet er i fokus. Derfor fungerer skolens gange nu som læsekroge og områder til gruppearbejde.

Også energimæssigt har skolen fået en stor opgradering. Solceller på taget producerer strøm til blandt andet bygningens egen varmecentral, og den nybyggede udskoling er formet som en kube, hvilket er en fordel energimæssigt. Jo mindre overflade en bygning har til omgivelserne i forhold til dens rumfang, jo lettere er den at holde tempereret.

Energimærkning af offentlige bygninger er lovpligtigt

Alle nyopførte offentlige bygninger over 60 m2 skal energimærkes, før de bliver meldt færdig eller bliver taget i brug.

Krav om regelmæssig energimærkning

Alle offentlige bygninger over 250 m2 skal energimærkes regelmæssigt. Energimærket er gyldigt i 10 år og skal fornyes senest ved udløbet af denne periode.

Dagslyset strømmer ind i den nybyggede udskoling gennem de mange forskudte vinduer og det store panoramavindue i multihallen. Selvom det naturligvis er lavenergivinduer, kan så store vinduespartier rent energimæssigt give nogle udfordringer, fordi det kan være svært at holde temperaturen i bygningen konstant. God ventilation er derfor ekstra vigtigt, især når solen skinner, og der er derfor installeret køling i hele bygningen.
Skolen har været i brug i hele byggeperioden, og derfor har man været nødt til at tænke kreativt med byggepladsen. Den bliver brugt som en aktiv del af elevernes undervisning, hvor geometri og matematik er flyttet ud af klasselokalet og i stedet kan opleves i praksis, når der måles op, beregnes mængde og udregnes pris på byggeprojektet.

Eleverne lærer også om energiforbruget i byggeriet og ikke mindst om, hvordan man kan spare på energien.

Faktisk anvendes mellem 30 og 40 procent af Danmarks energiforbrug til opvarmning, strøm og ventilation af bygninger. Derfor giver det mening at sætte ind dér, hvis vi skal nå klimamålene og udlede 70 procent mindre CO2 og andre klimagasser i 2030, end vi gjorde i 1990.

Bellahøj Skole har fået energimærket A2015, der gives til lavenergibygninger, som lever op til kravene i Bygningsreglementetet 2015 og 2018.

Energimærkeskalaen starter med A2020, der gives til lavenergibygninger. Derefter følger A2015, A2010, B, C, D, E, F og G, der er mindst energivenligt.

Når en bygning skal energimærkes, gennemgås den af en energikonsulent, der vurderer bygningens energitilstand og placerer den på energimærkeskalaen.

Renoveringen af Bellahøj Skole startede i januar 2018 og forventes at være helt færdig i slutningen af 2020.

Energimærket skal være synligt

I offentlige bygninger skal energimærket være synligt for brugerne af bygningen.

Kontakt os i dag

e-consult er landsdækkende. Alle opgaver udføres til en fast pris, uanset hvor i landet opgaven skal udføres.