Radon undersøgelse

I forbindelse med revner og utætheder i en bygningskonstruktion, kan der forekomme indtrængning af den radioaktive luftart Radon.

Luftarten Radon stammer fra det radium der naturligt findes i jorden og kan hverken lugtes, ses eller smages. Radon kan have en sundhedsskadelig virkning, da det ved indånding kan beskadige lungerne og øge risikoen for lungekræft.

En undersøgelse for radonindholdet i en bygning er nemt udført. Ved hjælp af en radonmåler, bygnings ejeren selv sætter op i den pågældende bygning, måles indholdet over 2 til 3 måneder.

Radon undersøgelse hos e-consult.

Ved hjælp af en bygningsundersøgelse kan man fastslutte hvor der er opstået revner og utætheder og hermed fastslutte hvor luftarten radon trænger ind henne. e-consult bruger et termovisionskamera der kan aflæse temperaturudstrålingen og dermed give et billede af, hvor i bygningen der er utætheder og chance, for radon indtrængning.

Som en yderligere service tilbyder vi vejledning til nedbringelse af radon i bygninger.

Kontakt os i dag

e-consult er landsdækkende. Alle opgaver udføres til en fast pris, uanset hvor i landet opgaven skal udføres.