Energimærkning

Energimærkningen giver det fulde overblik over en bygnings samlede energiforbrug. Formålet er at synliggøre de muligheder, der er for at spare på energien i den enkelte bolig og opnå en mere effektiv udnyttelse af energien.

Energimærkningen omfatter forbrug af både el, varme og vand og giver gode råd til, hvordan man kan spare på energien af hensyn til både økonomi og miljø.

Energimærkningen er lovpligtig og foretages af en godkendt energikonsulent, der vurderer bygningens isoleringsgrad af enkeltdele (tag, ydermure, vinduer, terrændæk/fundament) samt ud fra de el-, vand- og varmeinstallationer, der er i bygningen. Hver bygning får et mærke fra A – G, hvor A er det bedste. Samme mærkning er også kendt fra hårde hvidevarer, sparepærer og biler.

Hos e-consult foretager vi energimærkning af både en- og flerfamilieshuse samt kontorbygninger. Vores konsulenter kontrollerer, at alt er i overensstemmelse med bygningens tegnings­bestemmelser og fastslår hvilke energimæssige forbedringer, det kan betale sig at gennemføre.

Kontakt os i dag

e-consult er landsdækkende. Alle opgaver udføres til en fast pris, uanset hvor i landet opgaven skal udføres.