Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en samlet vurdering af bygningens synlige skader, der nedsætter bygningens funktion eller værdi nævneværdigt.

Tilstandsrapporten afdækker samtidig tegn på skader eller forhold, der kan udvikle sig til en skade.

Formålet med rapporten er at vurdere bygningens stand i forhold til intakte bygninger på samme alder.

Tilstandsrapporten er ikke lovpligtig men er med til at sikre en ordentlig bolighandel for både køber og sælger. Den er samtidig et krav for, at der kan tegnes en ejerskifteforsikring. Kombinerer sælger tilstandsrapporten sammen med et tilbud om en ejerskifteforsikring, hvor sælger betaler halvdelen af forsikringspræmien, er det muligt at frigøre sig fra det 10-årige sælgeransvar. Tilstandsrapporten udgør sammen med ejerskifteforsikringen Huseftersynsordningen, der beskytter begge parter mod dyre fejl og mangler ved bolighandel.

Gennemgangen af bygningen bliver foretaget af e-consult’s kvalificerede byggesagkyndige, der giver en uvildig bedømmelse af ejendommen. I tilstandsrapporten fastslås, hvilke skader den byggesangkyndige har fundet ved gennemgang af boligen samt en bedømmelse af skadernes karakter.

Kontakt os i dag

e-consult er landsdækkende. Alle opgaver udføres til en fast pris, uanset hvor i landet opgaven skal udføres.