Tæthedsprøvning

e-consult udfører tæthedsprøvninger på alt fra enfamilieshuse op til store nybyggerier på mange tusinde kvadratmeter.

Tæthedsprøvning er en kontrol af, hvorvidt en bygning overholder de definerede tæthedskrav, som bygningsreglementet foreskriver. I praksis foregår kontrollen ved hjælp af en ventilator, der placeres i en yderdør – heraf også betegnelsen Blower Door. Huset sættes under tryk og vakuum på 50 Pascal. Ved dette tryk må luftskiftet ikke overstige 1,0 liter per sekund pr m2 opvarmet etageareal. Inden målingen lukkes vinduer og friskluftsventiler mv. Udluftningsventiler og aftrækskanaler, der indgår i husets ventilationssystem, forsegles, så målingen er et udtryk for bygningsskallens tæthed.

Den 1. januar 2006 trådte nye energikrav i kraft i bygningsreglementet. Herefter har kommuner kunne stille krav om dokumentation i form af en tæthedsprøvning i forbindelse med nybyggeri.
Boligejere kan selvfølgelig selv bestille en prøvning, der evt. kan påvise risiko for skader eller ekstra omkostninger til energi.

Overholder en bygning ikke tæthedskravene, kan der i forbindelse med tæthedsprøvningen f.eks. udføres en termofotografering af boligen for at identificere de steder, hvor der er utætheder.

Certificering

Klik her for at downloade vores blowerdoor-certificering

Kontakt os i dag

e-consult er landsdækkende. Alle opgaver udføres til en fast pris, uanset hvor i landet opgaven skal udføres.