Bygnings­undersøgelse

Hvis en bygning ikke lever op til de lovmæssige krav om lufttæthed, kan der med fordel foretages en bygningsundersøgelse, der afdækker hvor bygningen er utæt.

Bygningsundersøgelsen foregår ved hjælp af et termovisionskamera, der aflæser temperaturudstrålingen og afslører de utætte (kolde) områder på termovisionsbilledet.

Utætte områder forekommer typisk ved:

• Elinstallationer
• Gennembrydning af dampspærren (stålskorstene, emhætter mv.)
• Samlinger mellem væg og loft og mellem væg og gulv
• Klemte samlinger af dampspærren

Kontakt os i dag

e-consult er landsdækkende. Alle opgaver udføres til en fast pris, uanset hvor i landet opgaven skal udføres.