Energimærkning af erhvervs­ejendomme

Der er lovkrav om energimærkning af ejendomme før de må sælges, udlejes eller på anden måde overdrages. Energimærket bruges til at få et samlet overblik over en ejendoms energiforbrug bruger man energimærkning.

Man kan synliggøre hvor det er muligt at spare på energien i den enkelte bygning ved forbrug af el, og varme. Dette er af hensyn til både økonomi og miljø og tydeliggør hvordan man kan opnå en bedre udnyttelse af energien.

Energimærkning af erhvervsejendomme hos e-consult

Hos e-consult varetages energimærkningen af en energikonsulent der vurderer bygningens isoleringsgrad af de enkelte dele. Dette drejer sig om tag, ydermure, vinduer og terrændæk/fundament, i henhold til de el- og varmeinstallationer der er i bygningen. Efterfølgende bliver bygningen tildelt et energimærke og energikonsulenten tydeliggør hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at lave.

Kontakt os i dag

e-consult er landsdækkende. Alle opgaver udføres til en fast pris, uanset hvor i landet opgaven skal udføres.