Energimærkning af lavenergihuset Fremtidens Hjem i Roskilde

De nyeste digitale løsninger skaber den perfekte ramme for familielivet og optimerer samtidig energiforbruget. Fremtidens Hjem findes faktisk allerede - og vi har energimærket det.

Når du bygger nyt, er der virkelig mulighed for at skabe drømmehjemmet, som er indrettet præcis, som du vil have det og samtidig er fyldt med moderne teknologi, der både gør hverdagen nemmere og sparer på energien.

Eurodan-huse har sammen med gadgetmagasniet INPUT opført Fremtidens Hjem i Vindinge ved Roskilde. En bolig, der er åben for besøgende, hvor man kan opleve, hvordan det er at bo i et nybygget lavenergihus med al den nyeste teknologi.

Huset er et såkaldt “smart home”, hvor teknologien gør hverdagen meget lettere for os. Måske kan det lyde dyrt med al den elektronik, men faktisk er teknologien med til at spare på strøm, vand og varme, så boligen bliver bedre for både miljøet og privatøkonomien.

Forestil dig for eksempel gardiner, der automatisk skærmer af for solen, så du bedre kan holde en konstant temperatur i huset. Eller hvad med lys, der automatisk dæmpes om aftenen, når det er tid til at gå i seng og vækker dig blidt igen om morgenen. Ovenlysvinduer med solafskærmning lukker masser af “gratis” lys ind i boligen og kan åbnes og lukkes via en app, når der er brug for naturlig ventilation. Huset har naturligvis også det nyeste solcelleanlæg, der giver grøn energi og kan lagre overskudsstrøm, som du kan bruge til at lade din elbil op.

E-consult har energimærket Fremtidens Hjem, der ligesom alle andre nyopførte huse skal energimærkes, før det kan tages i brug. Hvis du bygger et helt nyt hus, skal det leve op til reglerne i Bygnings­reglementet, hvor der er defineret en samlet energiramme for nybyggeri – altså det tilladte maksimale energibehov i boligen.

Fremtidens Hjem har energimærke A2020

Energimærke A2020 gives til lavenergihuse og er det bedste på energimærkeskalaen. Derefter følger A2015, A2010, B, C, D, E, F og G, der er mindst energivenligt.

En nybygget bolig skal altid være energimærket

Energimærkningen viser husets energiforbrug og skal bekræfte, at huset lever op til energikravene i det nuværende Bygningsreglement.

Energimærkningskonsulenten fra e-consult tjekkede Fremtidens Hjem og undersøgte blandt andet kvaliteten af husets isolering, vinduer, døre og varmeanlæggets effekt. På baggrund af det blev bygningens energiforbrug beregnet, og det blev fastsat, hvilket energimærke huset skulle have. Fremtidens Hjem fik energimærket A2020, der gives til lavenergihuse.

Det lave energiforbrug opnås ved ekstra god isolering samt ved omhyggeligt at undgå utætheder, hvor varmen i huset kan forsvinde til omgivelserne. Energiruder sikrer desuden et meget lille varmetab og ventilationen i huset er med varmegenvinding, hvor varmen genbruges, når der luftes ud.

For at et hus kan kategoriseres som et lavenergihus, er der en række krav, som skal overholdes. Blandet andet må det maksimalt bruge 27 kWh pr. kvadratmeter pr. år. Beregningerne for Fremtidens Hjem viser, at det bruger 4,1 kWH pr. kvadratmeter pr. År.

Det faktiske energiforbrug vil naturligvis altid afhænge af, hvordan dem, der bor i huset, bruger det. Energimærket er derfor baseret på et standardiseret, beregnet forbrug, som viser hvordan huset er energimæssigt.

Hvorfor har vi energimærket?

Energimærkningsordningen har eksisteret siden 1998, men først i 2006 blev det lovpligtigt at energimærke nybyggede huse. Det skete på baggrund af et EU-krav om, at Danmark skal reducere energiforbruget med 20 procent frem til 2020 i blandt andet boligsektoren. Hvis Danmark skal nå det mål, er det afgørende, at energiforbruget i boliger bringes ned.

Hvem laver energimærket?

Det er udelukkende certificerede energimærkningsfirmaer, der må udarbejde energimærkningsrapporter. Firmaet sender en certificeret energikonsulent ud, der tjekker energiberegningen.

Kontakt os i dag

e-consult er landsdækkende. Alle opgaver udføres til en fast pris, uanset hvor i landet opgaven skal udføres.